o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.


Namen razpisa:

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.


Predmet podpore:

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije - financiranje samo obratnih sredstev (A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.


Višina razpisanih sredstev:

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 114.500.000,00 EUR.

  1. 85.875.000 EUR za MSP-je 5+

  2. 28.625.000 EUR za mlade MSP-je (podjetja, registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge)


Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 10.200.000 EUR.

  1. 7.650.000 EUR za MSP-je 5+

  2. 2.550.000 EUR za mlade MSP-je


Rok za predložitev vlog:

15. 10. 2017.


Celotna dokumentacijaVam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.