o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 in 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

  1. ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in

  2. ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci.


Pogoji za kandidiranje:

Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.


Upravičeni stroški:

  1. stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,

  2. stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.


Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljalcev.


Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.


Najvišja stopnja pomoči znaša do 60% priznane vrednosti naložbe oz. največ 8.000 EUR na podjetje.


Višina razpisanih sredstev:

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 3.000.000 EUR, in sicer:

  1. -Sklop A (Vzhodna kohezijska regija): 1.020.000 EUR (2016), 1.020.000 EUR (2017)

  2. -Sklop B (Zahodna kohezijska regija): 480.000 EUR (2016), 480.000 EUR (2017)


Rok za predložitev vlog:

Rok za oddajo vloge je 5. avgust 2017, 3. februar 2017 in 1. junij 2017.


Celotna dokumentacija


Vam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.