o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, in sicer:

 1. -nakup in postavitev mrež proti toči,

 2. -nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

 3. -ureditev trajnih nasadov,

 4. -ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,

 5. -ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

 6. -ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

 7. -ureditev greznic in čistilnih naprav,

 8. -zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

 9. -ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture.


Upravičenci:

 1. -nosilci kmetijskega gospodarstva,

 2. -mladi kmetje,


V primeru kolektivne naložbe je upravičenec podpore organizacija proizvajalcev, zadruga ali skupina kmetov.


Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev je do 10.000.000 EUR, od tega:

- 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),

- 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B),

 1. -3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).


Rok za predložitev vlog:

Rok za oddajo vloge je 29. november 2017.


Celotna dokumentacija


Vam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.