o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

SK200 2017 - Semenski kapital - Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

Namen javnega razpisa je:

-    spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko     podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

-    nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - 2. razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

-    povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem.

 1. -   spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

 2. -

Cilji javnega razpisa:

 1. povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje),

 2. povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10% na podprto podjetje).


Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

 1. imajo vsaj 1 in manj kot 50 zaposlenih,

 2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),

 3. so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge),

 4. še niso delila dobička.


Upravičeni stroški:

Vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne posameznikovdjeme in ustvarjenje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr.:

 1. stroški razvoja,

 2. plače zaposlenih,

 3. stroški prodaje in vodenje podjetja,

 4. strošek iz pogodbe o poslovodenju,

 5. stroški promocije,

 6. stroški najema opreme,

 7. stroški najema poslovnih prostorov,

 8. stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,

 9. materialni in nematerialni stroški.


Višina razpisanih sredstev:

V letu 2017 največ do 400.000 EUR.


Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR.


Rok za predložitev vlog:

Rok za oddajo vloge je 6. oktober 2017.


Celotna dokumentacija


Vam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.