o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Predmet javnega razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.


Upravičenci:

  1. -mikro, mala in srednje velika
    podjetja, ki se kot pravne ali fizične
    osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in ki ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa

  2. -organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki imajo na podlagi bilančnih podatkov najmanj 1 zaposlenega


Upravičeni stroški:

  1. -nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)

  2. -nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)

  3. -stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona)


Obdobje upravičenih stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. septembra 2022.


Višina financiranja:

Od 50.000 do 500.000 EUR.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta je do 45 % oz. največ 500.000 EUR.


Rok za predložitev vlog:


- 2. 9. 2020,

- 11. 11. 2020,

- 15. 2. 2021,

- 15. 5. 2021,

  1. -15. 9. 2021.


Celotna dokumentacijaVam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.