o nasO_nas.htmlO_nas.htmlshapeimage_1_link_0
referenceReference.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
kontaktKontakt.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0
dejavnostDejavnost.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_4_link_0
 

Spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.


Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR.


Namen razpisa:

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjem k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:

  1. zagotavljali nova delovna mesta oz. zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer         predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;

  2. prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;

  3. prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju;

  4. prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.


Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.


Višina razpisanih sredstev:

Skupna višina razpisanih sredstev je 4.640.000,00 EUR v letu 2017.


Rok za predložitev vlog:

Javni razpis je odprt do 27. marec 2017 oz. do porabe sredstev.


Celotna dokumentacijaVam razpis ustreza? Naročite ponudbo!

Nepovratna sredstva EU postajajo vse večji del poslovnega in vsakodnevnega življenja. Izkoristite jih tudi vi!

dnevno sveže

namig

o nas

dejavnost

reference

kontakt


© 2008 - 2013 Simaret d.o.o.Vse pravice pridržane.